ניתן לצפות בתעודות הכשרות של המוצרים השונים בעמודי המוצר הרלוונטיים.

מוצרי 'אור לשבת' עוברים בידוק הלכתי מחמיר על ידי המכון המדעי טכנולוגי להלכה. פעילות המכון מובלת ע"י הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א בנו של המייסד הגאון רבי לוי יצחק הלפרין זצוק"ל.
הרב אליהו הכהן רוזנברג מלווה את 'אור לשבת' מתחילת דרכה ומייעץ באופן קבוע בעניין הלכות והיתרים הנדרשים למוצרינו. כמו כן, הרב אליהו מבצע עבור המותג את ההשגחה הנדרשת לפטור מטבילה למוצרים הרלוונטיים.